Propr.no har utarbeidet en standard kjøpekontrakt. Datainformasjon om boligen, selve transaksjonen inkludert eventuelle forbehold, og data om kjøper og selger flettes inn i kontrakten etter at budet er akseptert og budrunden er avsluttet. Dersom kjøper og selger har avtalt spesielle forhold som ikke fremkommer av standardkontrakten, legges disse inn under punktet «Diverse».